Oppgradering av uteområdet

Miljøkomitèen minner om at arbeidet med å oppgradere uteområdet vil starte mandag 4. august 2014.
Oppdraget er beregnet å vare rundt 1 måneds tid.

Vi ber om at alle respekterer det pågående arbeidet, og at alle informerer barna sine om at det er forbudt å ferdes på området.

Viser til tidligere utsendt skriv fra komitèen, og endringer i parkering for dem dette gjelder.