Renovasjon

HRS tømmer de forskjellige molokene (siloene) for avfall på forskjellige tidspunkt. Her er en oversikt over hva som tømmes når:

Matavfall

Tirsdager hver 14. dag, i partallsuker.

Restavfall

Hver mandag.

Papir og kartong

Torsdager hver 4. uke. (Uke 18, 22, 26, 30, osv.)

Glass og metall

Torsdager hver 4. uke. (Uke 16, 20, 24, 28, 32, osv.)

Plast

Torsdager hver 4. uke, i oddetallsuker. (27.04, deretter uke 21, 25, 29, osv.)

For at HRS skal komme til og tømme disse, må det være fritt for biler foran på den aktuelle dagen, fra 07.00 til 17.00.

For matavfall og restavfall (brennbart), så trenger lastebilen plass på nedsiden av disse to siloene, langs muren.

For de øvrige containerne for papir og kartong, plast, glass og metall, så må det være fritt for biler foran disse containerne, samt de to parkeringsplassene ovenfor øverste container. Dette for at lastebilen skal ha plass til å gjennomføre tømmingen.

Dersom det står biler og annet i veien, blir det ikke tømt, og HRS prøver på nytt til neste aktuelle tømmedato (!)