Styret

Styret består for tiden av følgende medlemmer:
(valgt på generalforsamling 24.05.2022)

Leder:                     Tom-Inge Nilsen
Styremedlem    Gabrielle Vaeng
Styremedlem:   Martin Aas
Styremedlem:   Bente Pedersen
Styremedlem:   Linn Annie Nilsen

Varamedlem:    Sissel Nilssen
Varamedlem:    Åsta Strand
Varamedlem:   
Aina Nilssen
Varamedlem:   
Benedicte Kristensen

Miljøkomitèen består av Tone Christoffersen og Aina Nilssen. 

Valgkomitèen består av Trude Ryland og Tone Christoffersen.

Flaggansvarlig er Egil Alvestad.