Praktisk info

B

Bredbånd

Borettslaget har en kollektiv avtale med Nordkraft (tidligere Hålogaland Kraft) om fiberbredbånd. Alle leilighetene har en 200/200 Mbit linje, samt en basis TV-pakke inkludert i husleia. Dette utgjør ca. 600 kr av husleia. Den enkelte kan selv velge å utvide denne pakken med raskere internett og større TV-pakke, men betaler da oppgraderingen selv direkte til Nordkraft.

Brøyting

Brøytingen i borettslaget utføres av Solnes Maskin.

Det skal brøytes fortrinnsvis før 16.00, mandag til søndag etter behov.

Borettslaget skal selv holde strøkassene fri for snø, samt merke sårbare punkter med brøytestikker.

Tilbakemeldinger på brøytingen tas via Egil Alvestad, som er kontaktpunkt mot Solnes Maskin.

F

Fargekoder:

Ytterdørene som bestilles nå fremover har fargekoden
«NCS S7020-Y70R», dersom noen skal male dørene sine.

Fellesbod:

Alle leilighetene disponerer fellesboden ved siden av Solstien 49 (øverst i borettslaget). Denne er ment brukt til å oppbevare ting som sykler, sparker, dekk, hageredskaper og lignende. Nøkkel til fellesboden skal alle ha fått utdelt. Dersom noen mangler denne, ta kontakt med styret. Samme nøkkel passer også til grillbua.

G

Grillhytte:

Laget har egen grillhytte på fellesområdet i midten. Denne har ingen booking, og den enkelte benytter denne fritt. Det er samme nøkkel til denne som til fellesboden. Det er strøm og lys der også.

H

HRS-kort

Alle leilighetene har fått hvert sitt kort som gir anledning til å levere  grovafall gratis på miljøstasjonen årlig. Kortet skal følge leiligheta, også ved eiendomssalg. Hele borettslaget deler på samme kvote.

Ta godt vare på kortet! Ødelagt / tapt kort koster 250 kroner å få erstattet.

For mer informasjon, se www.hrs.no

Husleie:

Husleien er fra 01.11.2021 kr 6.500, inklusive TV og internett.

I

Internett:

Se Bredbånd.

L

Lekeplass:

Borettslaget har lekeplass for barna i midten av borettslaget. Her er det huskestativ for små og store, klatrestativ, vippehuske, sandkasse og vippeelefant.

M

Matavfallsposer

Om du trenger flere av disse, så skal det ligge en kasse med poser i fellesboden.

Skulle det bli fritt for disse, må borettslaget selv hente flere fra HRS på stangnes. Disse må hentes innenfor ordinær åpningstid, i vekta.

Møtelokale

Borettslaget pleier å leie kantina i Landsåshallen til generalforsamlinger og øvrige informasjonsmøter.

N

Nøkler

Dersom du ikke har, eller har mistet nøkkelen til fellesboden/grillbua, så ta kontakt med styreleder for ny nøkkel.

P

Parkering

Alle beboerne disponerer én parkeringsplass på det indre området. Parkeringsplan er delt ut til alle tidligere. Se flere detaljer i vedtektene.

S

Skadedyr

Har du uheldigvis fått skadedyr i leiligheten (mus f.eks.), ta kontakt med Anticimex snarest på telefon 41 41 41 28 og meld skade. Deres tjenester er inkludert i forsikringen borettslaget har.

Stiger

Skulle du trenge stige, fins det en del av dem rundt omkring i borettslaget. De henger på fellesboden, og på en del av rekkene. Lånt stige returneres der hvor du fant den.