Husordensregler

for A/L Utsikten borettslag
(Revidert og vedtatt på borettslagets generalforsamling 30.04.2015)

1. Innledning

Hver enkelt borettshaver er ansvarlig for at disse regler blir fulgt. Boligene må brukes hensynsfullt, slik at andre beboere ikke sjeneres. Hensikten med disse regler er også å sikre beboerne ro, orden, hygge og trivsel i og omkring sine hjem.

2. Alminnelige ordensregler

Borettshaverne skal i fellesskap holde grøntarealer i orden.

Det tillates ikke å holde husdyr uten tillatelse fra borettslagets styre. Andelseier må søke styret om dette. En skriftlig tillatelse kan gis med forbehold om at dyreholdet skjer i samsvar med de regler og vilkår som knyttes til tillatelse om husdyrhold. I motsatt fall kan styret trekke tilbake sin tillatelse og kreve husdyret fjernet omgående.

Borettshavere bruker tildelt parkeringsplass. Unntak for kort stans ved bolig for av- og pålessing. Ingen andelseiere har tildelt mer enn èn parkeringsplass på det indre området. Annen parkering av andelseierne eller deres besøkende henvises til område merket gjesteparkering. Gjesteparkeringen skal ikke brukes til langtidsparkering (mer enn 2 uker) av biler som ikke er i bruk/avskiltet, eller vinterplassering av campingvogner, tilhengere eller andre eiendeler. Ved spesielle behov kan det søkes styret om tillatelse til langtidsparkering/plassering over 2 uker. Parkering av kjøretøy som bryter med disse reglene, eller skilting på indre område, kan bli tauet for eiers regning.

3. Snørydding

Kjøretøy må ikke parkeres/plasseres til hinder for brøyting av snø på indre område. Den enkelte borettshaver sørger for snørydding av egen parkeringsplass og arealer som naturlig hører til det hus vedkommende bor i.

4. Vedlikehold

Borettshaveren skal holde boligen i forsvarlig stand. Det er viktig å vedlikeholde vinduer, veranda og ytterdører inklusive lås jevnlig.

 5. Antenneanlegg

Fjernsyn og bredbånd tilkobles borettslagets felles fiberanlegg levert av Altibox. Borettshaveren har ikke anledning til å montere egen antenne/parabol.

6. Brannutstyr

Beboerne plikter å sørge for at brannslukningsapparat og brannvarsler er tilstede og i funksjonsdyktig stand. Apparatene bør vendes minst to ganger i året for å forhindre at pulveret klumper seg.

7. Framleie

Framleie må godkjennes av borettslagets styre. Leietaker må ikke flytte inn før godkjenning foreligger.